Sint Vituskerk Doezum

Vitus was nog maar zeven jaar toen hij zich rond het jaar 300 tot het christendom bekeerde. Helaas was dit in een tijd van grootschalige christenvervolging. Hij sloeg dan ook op de vlucht, nadat zijn ouders hem lieten martelen. Hij zou onderweg de zoon van keizer Diocletainus hebben genezen, die bezeten was. Ondanks deze daad werd Vitus gevangengenomen en aan vele martelingen onderworpen. In afbeeldingen houdt hij vaak een van de martelwerktuigen vast: een koperen ketel waar hete olie of pek in zat. Vitus is de beschermheilige tegen zenuwaandoeningen en een van de Veertien Noodhelpers. Zijn feestdag is 15 juni.

Lees meer over deze kerk

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda